Bullerbekämpning

Ljud   Bild   Akustik   Styrteknik

Arbetsmiljö   Bullerbekämpning

Bullerbekämpning både industriell miljö och offentliga lokaler. 

Vårt huvudsakliga mål är att hitta orsaken och om möjligt dämpa ljudet så nära källan som möjligt. Till exempel så är det mer kostnadseffektivt att dämpa ljudet från en maskin så nära som möjligt utan att försämra maskinens prestanda, istället för att dämpa hela lokalen maskinen står i.

Det finns dock undantag; förskolor. Barn är barn och ska vara barn. Dämpa lokalen och låt barnen leka.

I lärosalar, aulor och kyrkor etc ser vi gärna till att dämpning sker mest baktill i lokalen så ljudet dämpas efter att ha passerat åhörarna.


Vi har egen Akustikkamera för lokalisering av bullerkällor. 


Mätning med Akustikkamera7 500 SEK exkl. moms


Konsultation, Rådgivning och idéförslag5 000 SEK exkl. moms


Överlämnande av offert med priser för åtgärderDebiteras ej


Resor6:80 SEK/km exkl moms

Copyright © All Rights Reserved 2009-2019