Bullerbekämpning

Ljud Ljus Bild Akustik Styrteknik

Bullerbekämpning både industriell miljö och offentliga lokaler.

Vårt huvudsakliga mål är att hitta orsaken och om möjligt dämpa ljudet så nära källan som möjligt. Till exempel så är det mer kostnadseffektivt att dämpa ljudet från en maskin så nära som möjligt utan att försämra maskinens prestanda, istället för att dämpa hela lokalen maskinen står i.

Det finns dock undantag; förskolor. Barn är barn och ska vara barn. Dämpa lokalen och låt barnen leka.

I lärosalar, aulor och kyrkor etc ser vi gärna till att dämpning sker mest baktill i lokalen så ljudet dämpas efter att ha passerat åhörarna.

 

Vi har egen Akustikkamera för lokalisering av bullerkällor.

 

Mätning med Akustikkamera

 

 

7 500 SEK exkl. moms

 

Konsultation, Rådgivning och idéförslag

 

 

5 000 SEK exkl. moms

 

Överlämnande av offert med priser för åtgärder

 

 

Debiteras ej

 

Resor

 

 

6:80 SEK/km exkl moms

Copyright © All Rights Reserved 2009-2019