Bullerbekämpning

Ljud Ljus Bild Akustik Styrteknik

Bullerbekämpning både på industri och offentliga lokaler.

Vårt huvudsakliga mål är att hitta orsaken och om möjligt dämpa ljudet så nära källan som möjligt. Till exempel så är det mer kostnadseffektivt att dämpa ljudet från en maskin så nära som möjligt utan att försämra maskinens prestanda, istället för att dämpa hela lokalen maskinen står i. Det finns dock undantag; förskolor. Barn är barn och ska vara barn. Dämpa lokalen och låt barnen leka.

I lärosalar, aulor och kyrkor etc ser vi gärna till att dämpning sker mest baktill i lokalen så ljudet dämpas efter att ha passerat åhörarna. Undvik att dämpa där talaren står då det är han som ska höras och inte den som sitter längst bak och hostar.

Copyright © All Rights Reserved 2009-2018