Hörslinga

Ljud Ljus Bild Akustik Styrteknik

Hörslinga är inte bara en enkel dragning av en kabel vilket många tror.

En komplett och fullgod instalotion är mycket mer.

Vi hjälper till:

- Uppmätning av lokal för eventuella bakgrundsstörningar.

- Lokalisering av bakgrundsstörningar och om möjligt förslag på åtgärd.

- Uppmätning lokalyta

- Uppmätning av effektförluster, lokalisering av effekttjuvar

- Slingberäkning

- Installation

- Intrimning

- Översiktskarta

 

Kontakta oss för mer information.

 

Copyright © All Rights Reserved 2009-2018