Hörslinga

Ljud   Bild   Akustik   Styrteknik

Arbetsmiljö   Bullerbekämpning

Hörslinga är inte bara en enkel dragning av en kabel vilket många tror.

En komplett och fullgod instalotion  är mycket mer.

Vi hjälper till:

- Uppmätning av lokal för eventuella bakgrundsstörningar.

- Lokalisering av bakgrundsstörningar och om möjligt förslag på åtgärd.

- Uppmätning lokalyta

- Uppmätning av effektförluster, lokalisering av effekttjuvar

- Slingberäkning

- Installation

- Intrimning

- Översiktskarta


Kontakta oss för mer information.


Copyright © All Rights Reserved 2009-2020