Konsult

Ljud   Bild   Akustik   Styrteknik

Arbetsmiljö   Bullerbekämpning

Behöver ni konsulthjälp så har ni kommit i rätt.

I första hand förespråkar vi att inte anlita konsulter, utan istället satsa på utbildning. 


Negativt med konsulter:

De skriver vad och hur en installations ska utföras, men friskriver sig oftast från ansvar.

Vår fråga: Hur seriöst och riktigt är underlaget om de inte vill ta ansvar för sitt eget underlag?


De lämnar ofta undermåligt underlag för installatörer att jobba mot, utan istället beskrivningar som bara genererar i priskrig, där kunden ofta hamnar i en dålig sits och ingen vill ta på sig ansvar och åtgärda problem.

Vår fråga: Vem bär ansvar för en dålig installation till följd av ett priskrig? Kunden?


De är oftast sponsrade från stora leverantörer som vill att de ska räkna på deras produkter.

Vår fråga: Ska inte konsulten vara oberoende för kundens bästa?


Positivt med konsulter:

De som kan sin sak tar ansvar för det fullständiga underlag de tar fram till installatörerna.


De gör vad de kan för kundens bästa.Vi ser gärna till att  kunden förstår vad de behöver och hur det fungerar. Det gör det lättare för kunden att avgöra  hur de ska gå vidare och dessutom undvika att bli lurade av konsulter och installatörer som lurar kunder på pengar.


Vi är seriösa och tar ansvar.

Copyright © All Rights Reserved 2009-2020